Cookies + zásady ochrany osobných údajov

1. Prevádzkovateľom tohto webu je:

 • Rezident servis s. r. o.
 • IČO: 52411044
 • Sídlo: Kadnárova 15, Bratislava-Rača, 831 06

Prevádzkovateľ spracováva a uchováva nasledovné osobné údaje zákazníkov:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailovú adresu a telefónne číslo,
 • e-mailovú komunikáciu, poštovú korenšpondenciu v papierovej podobe, informácie a podklady poskytnuté zákazníkmi.

V súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (…), prevádzkovateľ spracováva a uchováva vyššie uvedené osobné údaje za účelom evidencie zmluvy a plnenia zmluvy po dobu 10 rokov.

Spracovanie osobných údajov je prevádzané priamo prevádzkovateľom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Google LLC, so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Prenos osobných údajov do tretích krajín mimo EU:

 • V rámci služby Google Analytics patriacej spoločnosti Google a používanej prevádzkovateľom môže dôjsť k prenosu osobných údajov klientov na serverové úložiská v USA. Takýto prenos je právne povolený na základe rozhodnutia Európskej Komisie (o primeranej ochrane osobných údajov). Spoločnosť Google je aktívnym účastníkom programu Privacy Shield a zverejnila svoje Zásady ochrany osobných údajov.

2. Na základe zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa vysvetlenie ohľadne spracovania vašich osobných údajov, informácie o tom, ako a aké vaše osobné údaje spracováva,
 • vyžiadať si prístup k týmto osobným údajom a ich kópiu, prípadne požadovať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov uchovávaných prevádzkovateľom,
 • požadovať od prevádzkovateľa výmaz vašich osobných údajov (čo bude mať za následok ukončenie jednania o zmluve a bude prevedené, len ak oprávnený záujem prevádzkovateľa neprevažuje nad vašim právom na ochranu súkromia),
 • ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či prevádzkovateľ dodržiava svoje povinnosti ohľadne spracovávania a ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa v tejto veci na prevádzkovateľa, na Úrad na ochranu osobných údajov, alebo na súd.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať a chrániť vaše osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom na ochranu osobných údajov, a nezdieľať ich s treťou stranou s výnimkou zákonných dôvodov a v tomto domumente uvedených spracovateľov.

3. Ako tento web používa cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve webových stránok ukladajú do vášho PC alebo iného zariadenia. Cookies používajú takmer všetky webové stránky.

Prevádzkovateľ používa na tomto webe nasledovné cookies:

 • Technické cookies na zabezpečenie funkčnosti tohto webu.
 • Analytické cookies na meranie a analýzu návštevnosti = cookies služby Google Analytics.

Používanie a zber technických a analytických cookies je možné považovať za spracovanie osobných údajov na základe zákonného dôvodu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Takéto použitie cookies je právne povolené na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (…).

Spracovateľom zhromaždených cookies je spoločnosť:

 • Google LLC so sídlom: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA. Spoločnosť Google zverejnila informácie o tom ako používa cookies a prehľad typov cookies, ktoré používa.

4. Ak nesúhlasíte s cookies

Proti zberu cookies na tomto webe môžete zaslať námietku na e-mailovú adresu prevádzkovateľa. Vaša námietka bude v čo najkratšom čase, ale najneskôr do 30 dní, prevádzkovateľom posúdená a zodpovedaná.

V každom modernom internetovom prehliadači máte možnosť použiť anonymný režim, tzv. režim inkognito, v ktorom sa počas prehliadania internetu uložené cookies automaticky vymažú po zatvorení okien prehliadača spustených v tomto režime.

Kedykoľvek si môžete cookies vo svojom prehliadači vymazať, alebo ich ukladanie v nastaveniach prehliadača jednoducho zakázať.

Postupy pre internetové prehliadače:

Platné od 23.10.2020

Kde nás nájdete?

V našich kancelárskych priestoroch v Bratislave na Kadnárovej 15. Pozrite si viac info a mapu.

Najčastejšie otázky

Na čo sa nás pýtate najčastejšie? Odpovede si môžete prečítať na stránke: Najčastejšie otázky.

Krok za krokom

Ako si u nás vybavíte trvalý alebo prechodný pobyt v Bratislave? Prečítajte si postup: krok za krokom.

Somblavak.sk
Rezident servis s.r.o.

Byty a obchodné priestory v osobnom vlastníctve:

 • Bratislava, mestská časť Dúbravka, Repašského 3,
 • Bratislava, mestská časť Petržalka, Rovniankova 15,
 • Bratislava, mestská časť Rača, Horná 1,
 • Bratislava, mestská časť Rača, Kadnárova 15,
 • Bratislava, mestská časť Ružinov, Levická 2,
 • Bratislava, mestská časť Ružinov, Medzilaborecká 6